Jag håller föredrag, seminarier och workshops i hur du kommunicerar med andra nationaliteter. Kurserna ger dig förståelse för de koder och tankesätt som är en förutsättning för att ditt företag eller organisation ska kunna nå nya målgrupper. Tillsammans diskuterar vi fördomar och myter om invandrare och hittar nya vägar till möten.
Om du vill skräddarsyr jag en utbildning till ert företag. Då utgår vi från de specifika situationer som just ni möter i ert dagliga arbete.

Kontakta mig